Griepuitbraak op stal. Wat nu?

Met het najaar in aantocht ligt ook de griep op de loer. In dit nieuwsartikel vertellen we je hoe je de beste nazorg kan geven aan je kalveren na een griepperiode. Dit nieuwsartikel is afkomstig uit onze nieuwsbrief. Wil jij als eerste nieuws ontvangen over de gezondheid van kalveren? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Een kalf met griep

Wanneer een of meerdere kalveren uit je veestapel griep hebben loop je tegen een aantal problemen aan:

  • Een groeiderving van meerder weken.
  • Een verhoogd verbruik van medicijnen
  • Een verhoogde uitval
  • Een verhoogd aantal selectiekalveren / achterblijvers
  • Ergernis

Gelukkig kan je met de elearning modules van Eveal ervoor zorgen dat jouw kalveren beter beschermd zijn tegen griep en andere ziektes. Voorkom bovenstaande problemen door je kennis over kalveren en kalvergezondheid te vergroten met onze unieke leermethode!

Griepuitbraak op stal | Eveal

Ondersteunen van kalf en koppel

Individuele behandelingen voor je kalveren bepalen tijdens, maar ook vlak na, een griepuitbraak voor een groot deel het uitvalspercentage en het percentage ondereind kalveren. Strak individueel behandelen maakt hierbij verschil! In module 2 en module 3 geven we je houvast dankzij GLOET en de BRD scorekaart wanneer je individueel dient te handelen en te behandelen. Zo is het verstandig, indien de leeftijd van de kalveren dit toelaat, een koppel nog eens goed door te sorteren.

Verhoogde groei na ziekte is mogelijk indien de organen geen structurele schade hebben opgelopen maar dan moet het management optimaal zijn. Wacht je te lang dan zal de door ziekte ontstane gewichtsspreiding steeds groter worden. Het zijn net de mindere kalveren die je gemiddelde geslacht gewicht in negatieve zin zullen beïnvloeden. Hoe je dit kunt constateren en voorkomen leer je in module 2 van de E-learning van Eveal.

Maatregelen die de vertering ondersteunen zijn ook in de acute fase van belang!

Ga hier ook na genezing nog enkele weken mee door. De voeropname is wisselend geweest door ziekte en ook de genezen kalveren hebben mogelijk enkele dagen minder goed gegeten wat een verandering in samenstelling van de pensflora en misschien zelfs pensverzuring in de hand heeft gewerkt. Zo hebben longaandoeningen een weerslag op de vertering, maar dit is ook andersom het geval! In module 3 (luchtwegen) en module 4 (vertering) gaan we hier ook dieper op in.

Vitaminen en mineralen worden extra verbruikt tijdens ziekte van kalveren en het is goed deze in de breedte aan te vullen na een ziekte periode. Van Vitamine C weten we vanuit de geneeskunde dat deze ook genezend werkt tijdens virale aandoeningen. Geef deze dan ook zo snel mogelijk tijdens de uitbraak of als deze niet op voorraad was als nazorg.

Conclusie na ziekteperiode op stal:

Na een griep periode is het belangrijk om de sortering op punt te zetten. Zet de selectiekalveren bij elkaar, geef extra vitaminen en mineralen en zorg net als in de acute fase voor extra veiligheid in het rantsoen.

 

Evalueren van het ziekteproces 

Een griepepidemie op stal kan ontstaan door bepaalde risicofactoren waar niet naar gehandeld is. In module 3 over luchtwegen bespreken we verschillende van deze risicofactoren. Denk hierbij aan het aantal leeftijdsgroepen op je bedrijf, de aanvoer van verschillende type kalveren en nationaliteiten. Is er mogelijks een aanleidende factor geweest zoals slecht weer of was je ventilatie hier niet goed op aangepast? (ventilatie wordt besproken in module 5).

Daarnaast zijn er verschillende oorzaken van griep, misschien is aanvullend onderzoek op stal nodig? Misschien kan een vaccinatie een stukje extra zekerheid bieden? Welke maatregel je ook neemt, voorkomen is alleszins beter en veel aangenamer dan genezen. Bespreek dit zeker met je dierenarts.

Leer meer over ziektes herkennen en voorkomen op stal met onderstaande modules:

Module 2: Gloet

Door op een gestructureerde manier naar kalveren en hun omgeving te kijken wordt de kans kleiner dat je iets belangrijks over het hoofd ziet.

Module 3: Luchtwegen

In deze module gaan we dieper in op de risicofactoren van luchtwegproblemen van kalveren.

Module 4: Spijsverteringsstelsel

Spijsverteringsproblemen zijn een groot probleem voor gezonde kalveren. Leer ze ontdekken en voorkomen.

Module 5: Omgeving

Het welzijn en de gezondheid van een kalf hangt sterk af van zijn omgeving. Hoe beter de omgeving, hoe gezonder het kalf.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.