Eveal heeft oog voor boer en kalf! We combineren kennis, kunde en kwaliteit in onze leerzame modules!

Partners met oog voor boer en kalf

De trainingen die we via Eveal aanbieden zijn ontwikkeld door de dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Thewi en onderwijskundigen en wetenschappers van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Deze samenwerking brengt de dagelijkse praktijk en de wetenschap bij elkaar, waarmee we theorie en praktijk sterk met elkaar verbinden.

LTO Nederland onderschrijft de kwaliteit van deze trainingen en is overtuigd van de meerwaarde voor de kalverhouderij. Mede hierdoor raadt LTO iedere kalverhouder aan om deze trainingen te volgen teneinde de kwaliteit van de Nederlandse kalverhouderij ook internationaal op hoog niveau te houden.

 

Partners met oog voor boer en de kalveren | Eveal

Dierenartsenpraktijk Thewi B.V.

Dierenartsenpraktijk Thewi B.V. staat voor een verantwoorde, gezonde én vooruitstrevende kalversector in Nederland. Dat doet zij door een oprechte, toegankelijke, innovatieve en toegevoegde waarde creërende Partner en Kenniscentrum te zijn voor alle partijen in de sector. Dierenartsenpraktijk Thewi B.V. bestaat uit een gedreven team dat klantgerichte adviezen en producten levert. De gespecialiseerde en praktiserende dierenartsen bieden tevens bedrijfsbegeleiding, kennis, opleidingen en trainingen. Dierenartsenpraktijk Thewi B.V. streeft haar doel op een financieel gezonde en op continuïteit gerichte manier na, waarbij de onafhankelijkheid nooit ter discussie komt te staan.

Thewi B.V.
Dierenartsenpraktijk Thewi B.V. | Eveal

Universiteit Utrecht

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat de faculteit nationaal, en in toenemende mate internationaal, aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke aspecten van de volksgezondheid, zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 10 van veterinaire instituten.

Naar de site
Universiteit Utrecht | Eveal

LTO Nederland

De Land- en Tuinbouw Organisatie is een vereniging die op vele terreinen de belangen van agrariërs behartigt. Het vertrekpunt is de individuele ondernemer die in het mondiale krachtenspel voldoende arbeidsinkomen probeert te realiseren om het agrarische bedrijf toekomstperspectief te laten behouden. De verschillende sectoren trekken op vele fronten samen op, tuinbouw, open grond teelten, melkveehouderij en intensieve veehouderij. In Europees en landelijk verband worden specifieke maar vooral ook overkoepelende thema’s besproken met overheden, partners in de keten en maatschappelijke groeperingen.

De vakgroep kalverhouderij richt zich nadrukkelijk op een integrale aanpak van de voorliggende vraagstukken. Juist voor een relatief kleine, en voor meerderen een onbekende sector, is het zaak om als keten samen op te trekken. Collectief de thema’s bespreken en komen tot de juiste acties. Ook in de kalverhouderij is het van grote betekenis om als startpunt het eigen individuele ondernemerschap te kiezen. Als veehouder zelf de regie hebben in de bedrijfsvoering. Met het juiste strategisch inzicht en vakkennis maak je het bedrijf sterker voor de toekomst.

Naar de site
LTO Nederland | Eveal

Gesubsidieerd door Europese Unie

Eveal is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de Europese Unie.

Meer informatie
Gesubsidieerd door Europese Unie | Eveal
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.