Naar een next level in kalvergezondheid! In 8 modules op weg naar een beter bedrijf

Aanschaffen!

Hoe werkt het?

Eveal bestaat uit 8 afzonderlijke modules, die kalvergezondheid en bedrijfsmanagement dichter bij elkaar brengen. We adviseren de modules in chronologische volgorde te doorlopen maar dat hoeft niet. Iedere module wordt afgesloten met een kennistoets bestaande uit 10 vragen. Je bent geslaagd bij een score van minimaal 70%. Zo weet je zeker dat je de stof die van de modules in de praktijk kunt toepassen. 

Hieronder staat een korte beschrijving van iedere afzonderlijke module. De meeste modules kun je in ca 60 minuten doorlopen. Wanneer je de gehele training met succes hebt afgesloten ben je beter in staat om problemen in je stal en in de koppel te herkennen en kun je sneller passende maatregelen nemen. Daarnaast zul je met de kennis die je hebt opgedaan een betere gesprekspartner zijn voor je erfbetreders.

E-learning kalverengezondheid | Eveal
Gezonde kalf | Eveal

Module 1: Het gezonde kalf

Ontdek hoe een kalf anatomisch is opgebouwd.

GLOET kalveren | Eveal

Module 2: Gloet

Door op een gestructureerde manier naar kalveren en hun omgeving te kijken wordt de kans kleiner dat je iets belangrijks over het hoofd ziet.

Luchtwegen kalveren | Eveal

Module 3: Luchtwegen

In deze module gaan we dieper in op de risicofactoren van luchtwegproblemen van kalveren.

Spijsverteringsstelsel kalveren | Eveal

Module 4: Spijsverteringsstelsel

Spijsverteringsproblemen zijn een groot probleem voor gezonde kalveren. Leer ze ontdekken en voorkomen.

Module 5: Omgeving

Het welzijn en de gezondheid van een kalf hangt sterk af van zijn omgeving. Hoe beter de omgeving, hoe gezonder het kalf.

Gezondheid kalveren | Eveal

Module 6: Management

Leer alles over het management op stal. Voor slechts 50 euro krijg je inzicht in belangrijke zaken op stal.

Luchtwegproblemen kalf | Eveal

Module 7: Problemen op stal

Deze module wordt verwacht in mei 2021.

Omgeving kalveren | Eveal

Module 8: Casuïstiek

Deze module wordt verwacht in juni 2021.

Kalverenkennis | Eveal

Test je kennis

Maak gratis kennis met e-learning. Maak een kleine toets, welke je ook in de modules kunt verwachten.

Toekomstige modules

Met deze 8 modules geven we een goed beeld van kalvergezondheid en waar jullie als kalverhouders invloed op uit kunnen oefenen. Nieuwe inzichten en omstandigheden zullen er voor zorgen dat ook deze kennis aangepast en uitgebreid kan worden. Na deze 8 modules gaan we dan ook verder om de bestaande modules aan te passen en nieuwe modules te ontwikkelen. Heb je als kalverhouder leuke inzichten of ideeën, deel deze dan via info@eveal.nu of meld ze ons op een van de bijeenkomsten.

Contact
Onze toekomstige modules | Eveal

Waarom 8 modules?

We vertrekken vanuit de basis van het gezonde kalf en geven wat houvast van welke symptomen je kan waarnemen bij het kalf en van waar deze komen (GLOET). Daarna breiden we uit naar de belangrijkste gezondheidsproblemen op stal namelijk diarree en luchtwegproblemen.

Deze linken we aan de omgeving van het kalf en geven mee welke management praktijken je kunnen helpen in de bedrijfsvoering. Al deze kennis komt samen in de laatste modules waar we complexe ziekteproblemen verklaren.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.